Adgar Poland powiększa przestrzeń Centrum Szkoleniowego na Ochocie