Adgar Poland: Mieszko S.A. docenił walory Adgar BIT i biznesowego Mokotowa