ASICS dołącza do grona sportowych najemców Adgar Park West